Kontakt

Adresa:
Slavonskih brigada 26, 11030 Beograd
Telefoni:
+381 11 2392915
+381 11 2512038
+381 11 2515729
+381 11 2514920
Direktor

Vladimir Golijanin, dipl.inž.maš.

v.reprooprema@gmail.com
Direktni telefoni:
Jelena Jovanović, struk. ekon.
Samostalni referent za finansijske i komercijalne poslove
+381 64 866 5205
jelena.reprooprema@gmail.com
Nevena Čalić, dipl.ecc.
Samostalni referent prodaje
+381 64 866 5206
m.reprooprema@gmail.com
Komercijala
+381 64 866 5220
komercijala.reprooprema@gmail.com