O kompaniji

Privredno društvo Repro-Oprema d.o.o. je osnovano 25.05.2001. godine u Beogradu. Preduzeće je registrovano za proizvodnju, promet i usluge u oblasti industrijske armature, pumpi i opreme.
Višedecenijsko iskustvo članova porodice Golijanin u poslovanju sa renomiranim domaćim i svetskim proizvođačima i korisnicima industrijskih armatura i pumpi, materijalizovano je osnivanjem preduzeća Repro-Oprema d.o.o. Misija preduzeća je da koristeći veliko iskustvo i kontakte svojih osnivača, na najefikasniji način povezuje proizvođače i korisnike ove grupe proizvoda, dodajući vrednost kroz izbor prave kombinacije opreme i delova koje, dorađene ili u izvornom obliku nudi svojim kupcima.
Kvalitet, preciznost, poštovanje dogovorenih rokova, finansijska stabilnost i kvalitetan postprodajni servis izdvajaju preduzeće Repro-Oprema d.o.o. u odnosu na konkurenciju. Visoki stepen satisfakcije, kako kupaca tako i dobavljača, saradnjom sa preduzećem motiviše na nastavak pružanja kvalitetne usluge. Tokom svih godina poslovanja Repro-Oprema d.o.o. je razvijala partnerske odnose sa renomiranim kupcima i dobavljačima među kojima se po veličini i značaju posebno ističu ATB Sever Subotica, KSB Nemačka, Wilo Nemačka, Termovent SC Temerin, Flowserve Nemačka, Elektroprivreda Srbije, HBIS Group Iron&Steel d.o.o, Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor, JKP Beogradske elektrane i mnoge druge, podjednako važne kompanije. Konstantan rast prometa iz godine u godinu pokazuje sposobnost preduzeća da razvija odnose kako sa postojećim, tako i sa novim partnerima. Veliki broj poslova je dobijen na tenderima u prisustvu izuzetno jake konkurencije, a Repro-Oprema d.o.o. je danas kvalifikovani dobavljač najvećih javnih preduzeća u oblasti energetike.
U dugogodišnjem poslovanju, Repro-Oprema d.o.o. je imala privilegiju da u jednom periodu bude vlasnik kompanije TAMP iz Sente koja je proizvodila armaturu i tim iskustvom se približi i procesu proizvodnje opreme koju i danas nudi svojim kupcima.
U 2011. godini, preduzeće je postalo ovlašćeni distributer renomiranog proizvođača pumpi Flowserve iz Nemačke za teritoriju Srbije.
Nastojeći da se obezbedi stabilan razvoj u skladu sa zahtevima tržišta, preduzeće je 2006. godine uvelo ISO 9001:2000 standard kvaliteta koji se u potpunosti uklapa u poslovnu filozofiju menadžmenta. Repro-Oprema d.o.o. je u potpunosti opremljena, kako kadrovski (mašinski inženjeri, ekonomisti, pravnici) tako i tehnički (skladište, dostavna vozila, proizvodna oprema) da na najbolji mogući način odgovori na potrebe svojih kupaca.