Od jula 2006, kada je od strane Jugoinspekt a.d. izvršena sertifikacija REPRO-OPREME za uspostavljeni sistem kvaliteta ISO 9001:2015, proizvodnja i promet se odvijaju u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001. U preduzeću se vrši ispitivanje svakog pojedinačnog proizvoda u skladu sa važećim standardima – propisima, a dodatne kontrole, kada je to potrebno, vrši nezavisna akreditovana laboratorija.
Od 2019. Repro-Oprema poseduje sertifikat Excellent, koji izdaje Privredna Komora Srbije kompanijama po osnovu kreditnog rejtinga i boniteta kompanije.