Dobra kojima naša kompanija trguje:

 • ARMATURA (zasuni ovalni, pljosnati, odbojni ventili, klapne sa tegom, međuprirubničke klapne, leptir ventili sa zaptivanjem guma-metal/metal-metal, hvatači nečistoće, regulacioni ventili, vazdušni ventili, ravno zaporni ventili, prestrujni ventili, loptaste slavine, prirubnice, garniture zaptivača sa vijcima, hamburški lukovi, ”T” komadi i redukcije, kompenzatori, tablasti zatvarači).
 • ELEKTRO MOTORI (niskonaponski, visokonaponski)

 • PUMPE (cirkulacione, centrifugalne, vijčane pumpe)

 • CEVI, fiberglas cevi, PEHD cevi, fitinzi i dr.

 • TRANSPORTNE TRAKE (sa platnom, sa čeličnom kordom)

 

 

Komintenti

 • JKP “Beogradske elektrane” Beograd
 • JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”
 • Elektroprivreda Srbije:

– Ogranak TE-KO Kostolac – Ogranak RB Kolubara
– Ogranak TENT
– Ogranak HE Đerdap

– Ogranak Drinsko-Limske HE – Ogranak Panonske TE

 

 • Serbia Zijin Copper doo

– Ogranak RBB – Ogranak TIR – Ogranak RBM

 

 • NIS AD Novi Sad

 • JP Srbijagas Novi Sad

 • HIP Petrohemija d.o.o.

 • Rafinerija Nafte Pančevo

 • HBIS GROUP Iron&Steel doo Beograd (Železara Smederevo)

 • JKP Gradsko saobraćajno preduzeće GSP Beograd

 • JKP Gornji Milanovac

 • Energetika d.o.o. Kragujevac

 • JKP “Grejanje” Pančevo

 • JKP Toplana Bor

 • JKP Gradska toplana Kruševac

 • JKP Gradska toplana Niš

 • JP Standard Jagodina

 • JPKP Lazarevac

 • JKP Vodopvod Zaječar

 • JKP Vodovod Čačak

 • JP Vodovod Majdanpek

 • Uprava Gradske opštine Kostolac

 • Ministarstvo odbrane Republike Srbije

 • JK Stambeno preduzeće Zaječar

 • JKP 7. oktobar

 • Grad Beograd

 • Narodna banka Srbija

 • Vojno medicinski centar VMA

 • Zdravstveni centar Užice

 • Putevi Užice a.d.

 • JP PEU Resavica

 • Fabrike šećera- Crvenka, Vrbas, Kovačica, Žabalj

 • Fabrika Kartona “Umka” d.o.o.

 • ATB FOD Bor

 • Sunoko d.o.o.

 • Messer Tehnogas

 • Hidrotan d.o.o.

 • Energotehnika Južna Bačka d.o.o.