Referenc lista

Spisak robe za koju smo kvalifikovani i sa kojom
radimo preko konkursa za javne nabavke:
  • Cevi (šavne i bešavne, predizolovane)
  • Kompletna armatura – zasuni, sve vrste ventila, klapne, lukovi, redikcije, gumeni kompenzatori, prirubnice.
  • Motori, reduktori
  • Pumpe, pumpe za grejanje, cirkulacione pumpe
    ( domaće i uvozne proizvodnje)
  • Vodomeri, kondenz lonci, lopt.slavine,
  • Zaptivači iz uvozne proizvodnje
  • Fitinzi, fazonski komadi i dr.